Trafikskador – Trygg, gratis juridisk hjälp!

Våra erfarna juridiska ombud kan hjälpa dig att utan kostnad få ersättning för trafikskador. Ring 010-15 00 535 eller fyll i formuläret idag!

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning på 3 minuter! Trafikskada - Missnöjd med försäkringsbolagets beslut? Få hjälp - klicka här!

Varje år företräder vi som juridiskt ombud över 400 personer som har drabbats av trafikskador. Våra erfarna jurister har över 25 års erfarenhet av att hantera ersättningsärenden för trafikskador, vilket innebär att vi har en djupgående kunskap om både de juridiska och försäkringstekniska aspekterna av sådana fall. Vi förstår den komplexitet som kan uppstå när man drabbas av en trafikolycka, och vi är här för att hjälpa dig genom hela processen, från första kontakt till slutlig ersättning. Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp med din trafikskada! Du kan nå oss på 010-1500535 eller via vårt formulär på hemsidan.

Ersättning för trafikskador

När det gäller reglering av ersättning för trafikskador är det vanligt att försäkringsbolaget betalar kostnaden för vårt ombud, vilket innebär att vår tjänst blir kostnadsfri för dig. Det är dock viktigt att försäkringsbolaget godkänner oss som ditt ombud i varje enskilt fall. Du har rätt att fritt välja vilket ombud du vill anlita. Oavsett om du väljer oss eller någon annan rekommenderar vi alltid att du som har drabbats av en trafikskada anlitar ett ombud. Detta för att säkerställa att du får den bästa möjliga ersättningen och att alla dina rättigheter tillgodoses.

Vanliga ersättningsområden av trafikskador 

Efter en trafikolycka kan du ha rätt till olika typer av ersättningar beroende på vad du har drabbats av. Grundprincipen är att din ekonomiska situation ska vara densamma efter skadan som före. Här är en översikt över de vanligaste ersättningarna du kan ha rätt till:

Kostnader

Du kan få ersättning för kostnader som uppkommer i samband med olyckan. Detta kan inkludera:

  • Transportkostnader: Om du behöver åka till och från sjukhus eller andra medicinska anläggningar.
  • Kläder: Om dina kläder har skadats i olyckan.
  • Medicinska utlägg: Kostnader för mediciner, behandlingar och hjälpmedel.

Sveda och Värk

Sveda och värk är en ersättning som ges under den aktiva sjuktiden, ofta benämnd som akutersättning. Denna ersättning täcker besvären under vårdtiden, oavsett hur mycket smärta du har. Ersättningen är:

  • Ca 5 500 kr per månad om du ligger på sjukhus.
  • Ca 3 100 kr per månad om du är hemma eller på annan plats.

Inkomstförlust

Inkomstförlust är skillnaden mellan din tidigare lön och den ersättning du får från Försäkringskassan. För att få denna ersättning krävs det att försäkringsvillkoren täcker inkomstförlust. Vid en trafikskada gäller skadeståndslagen, vilket innebär att inkomstförlust ska ersättas.  För att beräkna hur mycket ersättning du har rätt att få behöver försäkringsbolaget ofta få följande underlag:

Sjukskrivningsintyg

Bekräftelse på Försäkringskassans utbetalningar
Lönebesked för aktuellt år från din arbetsgivare
Det är viktigt att du noggrant granskar försäkringsbolagets beslut om ersättning då det ofta förekommer felaktigheter.

Medicinsk Invaliditet

Medicinsk invaliditet bedöms normalt efter att skadan är färdigbehandlad, vilket vanligtvis sker efter ett år. Medicinsk invaliditet innebär den permanenta funktionsnedsättning du har kvar efter skadan. Om du inte har några kvarvarande men får du ingen ersättning. Försäkringsbolagen använder sig av tabeller för att bedöma graden av invaliditet och vi kan hjälpa dig att säkerställa att beslutet är rimligt.

Ärr

Ärr ersätts baserat på deras utseende och placering på kroppen. Försäkringsbolagen använder ärrtabeller för att bedöma ersättningsnivån. Vi har tillgång till dessa tabeller och kan granska beslutet om ärrersättning för att säkerställa att du får en rättvis bedömning.

Vi hjälper dig att få ersättning för trafikskador 

Vi hjälper dig genom hela processen med din trafikskada, från första kontakt till slutlig ersättning:

  • Initial kontakt och rådgivning: Vi ger dig den information och de råd du behöver omedelbart efter skadan. Det är viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt för att inte missa något i inledningen som kan påverka din ersättning negativt.
  • Handläggning av skadeärendet: En kompetent jurist hanterar ditt ärende och håller löpande kontakt med dig för att säkerställa att hanteringen blir så effektiv och snabb som möjligt.
  • Utvärdering av ersättning: Vi säkerställer att du får all ersättning du har rätt till. Om vi inte anser att beslutet från försäkringsbolaget är rimligt, hjälper vi till med en omprövning. Vi kan även hjälpa till med en prövning i Trafikskadenämnden om du inte är nöjd med omprövningen.
  • Omprövning och prövning i Trafikskadenämnden: Om vi anser att försäkringsbolagets beslut inte är rimligt hjälper vi till med en omprövning. Om du fortfarande inte är nöjd efter omprövningen kan vi hantera en prövning i Trafikskadenämnden för att säkerställa att du får korrekt ersättning.

Trafikskador som ger rätt till ersättning 

Varje år sker i Sverige cirka 3000 olyckor med allvarliga personskador där cirka 200 personer omkommer. Att drabbas av en trafikskada innebär ofta inte bara fysiska utan också psykiska och ekonomiska påfrestningar. Många drabbas av trauma och klarar inte att hantera situationen på ett bra sätt utan hjälp. Vi är här för att hjälpa dig genom denna svåra tid och säkerställa att du får den ersättning du har rätt till.

Om du har drabbats av en trafikskada eller har frågor kring din ersättning, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att stödja dig genom hela processen och se till att du får den ersättning du har rätt till. Ring oss på 010-1500535 för mer information eller fyll i vårt formulär för att bli kontaktad av en av våra jurister. Din trygghet och rättvisa är vår högsta prioritet!

Juridisk hjälp vid trafikskada 

Vanligtvis är våra tjänster gratis för dig som drabbats av en personskada i följd av trafik. Att drabbas av en trafikskada kan vara en omvälvande och traumatisk upplevelse. Förutom de fysiska skadorna kan det också innebära psykiska påfrestningar och ekonomiska bekymmer. Vi förstår dessa utmaningar och är här för att hjälpa dig genom hela processen. Vårt mål är att säkerställa att du får den ersättning du har rätt till och att du får den hjälp och stöd du behöver för att komma tillbaka till en normal livssituation. Tveka inte att kontakta oss för att få hjälp med din trafikskada. Vi är här för dig!

Kontakta oss