Trafikskada? Vilken ersättning har man rätt till?

I samband med en trafikolycka kan du ha rätt till ersättningar beroende på vad du drabbats av. Grundprincipen är att din ekonomiska situation skall vara den samma för skada som efter.
Det du kan få ersättning för är:

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Medicinskinvaliditet
  • Ärrskador

Trafikskada? Testa din rätt till ersättning på 3 minuter!

De ersättningar du kan få omedelbart i samband med en olycka är för kostnader och sveda och värk.

De kostnader som ersätts är för utlägg för transporter, kläder, etc dom uppkommer med anledning av olyckan. Sveda och värk är en ersättning som lämnas under den aktiva sjuktiden. Om du ligger på sjukhuset är ersättning ca 4000 Kr och 2400 Kr om du är hemma eller på annan plats. Den aktiva sjuktiden är ofta sjukskrivningstiden.

Inkomst förlust är skillnaden i inkomst mellan den lön du hade då olyckan inträffade och den ersättning du får från Försäkringskassan. Även denna ersättning kan betalas ut i samband med att ersättning från Försäkringskassan börjar betalas ut.

Medicinsk invaliditet och ärr skador bedöms normalt efter ett år att skadan är färdigbehandlad. Med Medicinsk invaliditet menas den invaliditet man har som en effekt av skadan. Har man inga men, får man följaktligen ingen ersättning.

Ärren ersätts utifrån en skala hur de ser ut och var på kroppen de sitter.
De flest försäkringbolag har ärr tabeller som man använde för bedömningen. Vi har dessa tabeller så vi kan granska beslut om ärr ersättningen är rimlig.

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan hjälpa till i ditt trafikskadeärende.

Trafik
Beskriv hur du skadades!
Testa gratis din rätt till ersättning och kostnadsfri juridisk hjälp