Vad kostar det?

Det vanliga vid reglering av trafikskador är att försäkringsbolaget betalar vår ombudskostnad vilket gör att vår tjänst blir kostnadsfri för dig. Dock måste försäkringsbolaget godkänna oss som ombud i varje enskilt ärende. Du har rätt att fritt välja ombud.
Vi rekommenderar alla som drabbats av en trafikskada att begära ombud.

Hur går det till?

Många skadade människor upplever ofta besvär med att behöva driva sitt eget skadeärende. För oss är målet att du som kund skall kunna fokusera på din skada och tänka på din rehabilitering i första hand.
Många människor som drabbats av sjukdom eller skada söker vår hjälp och med vår erfarenhet kan vi snabbt ge dig objektiva råd och bedömningar om hur ditt ärende bör hanteras.
Många känner inte till alla de ersättningar de har rätt att få och många får mindre eller ingen ersättning alls då de inte vet om hur de skall agera gentemot försäkringsbolaget.
Många av våra kunder är även missnöjda med beslut de fått av försäkringsbolaget och vill få hjälp till omprövning.
Oavsett vilket skede du befinner dig i kan vi hjälpa dig och snabbt ge dig den hjälp du behöver.
Våra handläggare arbetar systematiskt och kommer hjälpa dig att få alla de ersättningar du har rätt till. Vi kommer handlägga ditt ärende och vi kommer bedöma om vi tycker att det beslut du får från försäkringsbolaget är rimligt eller inte. Vi hjälper även till med omprövningar i de ärenden där vi anser det motiverat efter vår granskning
Handläggning i ett trafikärende kan se ut på följande sätt.

1. Kontakt med Folkets Ombud.
Ett mail eller ett telefonsamtal till folkets ombud ger dig snabbt en uppfattning om din situation. Vi svara på telefon mellan 8.30 och 17.00. Vi garanterar att du får svar inom 24 timmar på din förfrågan. Vi denna kontakt kan vi starta upp ditt ärende om vi får information om namn, personnummer, adress, skadedag, telefonnummer och e-mail adress. Vi upprättar, skriver ut fullmakt och informationsblad som skickas med post till dig.

2. Du fyller i informations blanketten och skriver under fullmakten. Du returnerar dokumenten till oss i det frankerade svarskuvertet. Fullmakten behöver vi för att visa att vi är ombud för dig  och för att begära ombudskostnader från försäkringsbolaget.

3. Vi registrerar uppgifterna från informationsblanketten och skickar fullmakten till försäkringsbolaget med en begäran om ombudskostnader.

4. När försäkringbolaget svarat kontaktar vi dig och vi påbörjar handläggningen av ditt ärende. Om försäkringbolaget avböjer vår begäran om ombudskostnader kontaktar vi dig för att höra hur vi kan gå vidare. Vi garanterar att du inte drabbas av några kostnader i dessa steg om vi inte får ersättning från försäkringsbolaget. Vi meddelar dig att vi påbörjar handläggningen och om vi inte redan fått handlingar av dig ber vi att du skickar dem till oss. Vi begär även ut handlingar från försäkringbolaget.

5, Handläggningen av varje ärende är unik och nästan inget ärende är det andra likt. Vi ser till att rätt handlingar kommer in så att du har bästa möjliga förutsättningar för att få ut rätt ersättning.

6. När beslutet kommer från försäkringsbolaget granskar vi det och kan begära en second opinion, omprövning eller prövning i Trafikskadenämnden.