Har du drabbats av trafikskada?

Uppsök läkare för dokumentation av dina trafikskador. Du måste ha genomfört en läkarundersökning inom 72 timmar från skadetillfället där trafikskadan uppkom. Om du inte gör det så är risken stor att försäkringbolaget kommer att hävda att det inte finns samband mellan olyckan och din skada, vilket gör att du får mindre eller ingen ersättning för din trafikskada.

Se till att läkaren skriver in alla dina trafikskador tydligt i journalen. Det kan vara svårt att förstå vad som står i journalen då man inte är bekant med de medicinska termerna. Be då läkaren förklara vad det står. Ytterst är det du själv som är ansvarig för att uppgifterna är korrekta då det är du som skall kunna styrka dina skador för försäkringsbolaget för din trafikskada. Det är inte ovanligt att läkare inte utrycker sig tillräckligt tydligt eller faktiskt skriver fel i journal vilket kan få förödande konsekvenser för den som drabbats av en trafikskada.

Whiplash skador uppkommer vi trafikskador och kan vara svår att upptäcka. Vår erfarenhet är att om Whiplashskadan inte är dokumenterad vid skadetillfället i journal av läkare så kommer försäkringsbolagen att vara restriktiva med ersättning. Whiplash symptom kan uppkomma efter skadetillfället och förvärras över tiden, vilket svårligen accepteras som en normal utveckling av en skada. Vi har lång erfarenhet av Whiplash och de problem som ofta uppstår i samband med trafikskador.

Med en bra dokumentation från skadetillfället har du en bra grund för att få rätt ersättning.

Du kommer löpande att ha kontakt gällande ditt skadeärende så hanteringen blir så effektiv och snabb som möjligt.

Vi kommer se till så att du får alla ersättningar från din trafikskada du har rätt till. Om du har flera försäkringar utgår ibland ersättning från flera försäkringar för de olika delmomenten i försäkringen.

Våra kompetenta handläggare kommer att bedöma det beslut du får gällande ersättning. Om vi ej anser att beslutet är rimligt från försäkringsbolaget kommer vi hjälpa till med en omprövning.

Tveka inte att kontakta oss idag om du har frågor eller funderingar kring din trafikskada!

Dela:
Uppdaterad 4 juli, 2024

Kontakta oss