Våra tjänster

Trafikskador

Våra tjänster i samband med trafikskada.

  1. Kostnadsfri bedömning av din skada för att ge dig svar på vilka ersättningar vi bedömer att du har rätt till.
  2. Handläggning av ärendet så att du kan känna dig trygg i att du får ut rätt ersättning. Våra kostnader täcks vanligtvis av fordonets försäkringsbolag.
  3. Granskning av beslut från försäkringsbolag.

1. Kostnadsfri bedömning av din skada.

Har du drabbats av en trafikskada och du känner dig osäker på vilka ersättningar du kan få? Kontakta oss via mail, vårt kontakt formulär eller ring på 010-1500535.

2. Handläggning för rätt ersättning av din trafikskada.

Vi kommer att hjälpa dig att handlägga din trafikskada vilket innebär att du får kontakt med en jurist hos oss som kommer att ta hand om ditt ärende.
Du kommer löpande att ha kontakt gällande ditt skadeärende så hanteringen blir så effektiv och snabb som möjligt.

Det vanliga vid reglering av trafikskador är att försäkringsbolaget betalar vår ombudskostnad vilket gör att vår tjänst blir kostnadsfri för dig. Dock måste försäkringsbolaget godkänna oss som ombud i varje enskilt ärende. Du har rätt att fritt välja ombud.
Vi kommer se till så att du får alla ersättningar du har rätt till. Om du har flera försäkringar utgår ibland ersättning från flera försäkringar för de olika delmomenten i försäkringen.
Våra kompetenta handläggare kommer att bedöma det beslut du får gällande ersättning. Om vi ej anser att beslutet är rimligt från försäkringsbolaget kommer vi hjälpa till med en omprövning.
Oavsett om du väljer oss eller någon annan rekommenderar vi alltid trafikskadade kunder att anlita ett ombud.

VI kan hjälp dig att få rätt ersättning för:

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Medicinsk-  och ekonomiskinvaliditet
  • Ärrskador

3. Granskning av beslut från försäkringsbolag.

Om du fått ett beslut och du känner dig missnöjd eller du är osäker på om beslutet är riktigt, så kan vi göra en oberoende granskning av ditt ärende.

Kontakta oss via mail, vårt kontakt formulär eller ring 010 – 15 00 535 för att få mer information om hur vi kan hjälpa till i ditt trafikskadeärende.